Interviews

Interview with Alli Koch

[FOR ENGLISH SCROLL DOWN] Alli Koch is een visueel kunstenaar uit Dallas, Texas, Verenigde Staten. Ze maakt muurschilderingen, beschildert jasjes en geeft les. Verder heeft ze niet één, maar twee boeken uitgegeven die jou helpen de bloemen te tekenen waarvan je niet eens wist dat je ze in je had. Mocht je onder een steen geleefd hebben (of niks hebben met handletteren en floral design) en geen idee hebben over wie ik het heb, ga dan gauw kijken op: @allikdesign | http://www.allikdesign.com. Maar lees eerst even dit interview.

Wilde je altijd al kunstenaar worden of gebeurde dit terwijl je probeerde een ‘normale’ baan te krijgen?
‘Jep. Ik dacht altijd dat kunst een hobby was en dat kunstenaars nog geen droog brood konden verdienen. Er is veel veranderd en die stereotypen zijn zeker niet waar.’Je hebt jezelf alles aangeleerd. Heb je je wel eens onzeker gevoeld over je kunst? Zo ja, hoe ben je over die onzekerheden heen gekomen?
‘Ik ben continu onzeker. Het zit in de aard van de mens om twijfels te hebben. Ik heb een geweldig support team van vrienden en mentoren om me heen om me over die twijfels heen te helpen. Zij moedigen me continu aan.’

Je bent begonnen met het letteren van bruiloft items. Hoe heeft jouw kunst zich daar vandaan ontwikkeld tot de herkenbare zwart-witte bloemen waar we je nu vooral van kennen?
‘Het was een langzame overgang. Hoe meer ik voor anderen maakte, hoe meer ik naar mijn eigen stijl trok en ontdekte wat ik echt leuk vond. Ik begon dingen voor mezelf te creëren, deelde die en voelde de voldoening toen anderen leuk vonden waar ik van hield.’

Mensen kijken vaak naar andere kunstenaars op Instagram of op Pinterest voor inspiratie. Waar haal jij nog meer inspiratie vandaan? En hoe zorg je ervoor dat jouw kunst echt van jou is en geen kopie van wat je anderen ziet doen?
‘De mensen om me heen die aan hun eigen merk en creatieve bedrijven werken inspireren mij. Hen hard zien werken, houdt mijn werklust levend. En toen ik nog op zoek was naar mijn eigen merk en stijl heb ik een tijd lang veel accounts ontvolgd die mij te veel aantrokken. Het is een val waar je makkelijk instapt.’

Kunstenaars krijgen niet altijd een eerlijke prijs voor hun werk geboden. Heb jij hier ervaring mee? Hoe ga je hiermee om? En nemen de mensen waarmee jij zaken doet (klanten, uitgevers) je altijd serieus als jonge, vrouwelijke ondernemer?
‘Je prijs bepalen is moeilijk. Het was lang mijn grootste vijand. Ik schatte mezelf niet op waarde, maar dat was vooral omdat ik het niet wist. Hoe meer ik erover sprak met anderen en hoe opener ik erover was, hoe meer ik me realiseerde wat de juiste “waarde” is. Communicatie is de sleutel. Ik heb het geluk dat ik weinig problemen tegen ben gekomen met de mensen waarmee ik heb gewerkt. Maar als het nodig is, helpt het om inzichtelijk te maken wat er allemaal komt kijken bij het maken van een kunstwerk in opdracht en hoe jouw prijs tot stand is gekomen. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat mensen het gewoon niet weten en je hen, en jezelf, moet opvoeden.’

Als je nu terugkijkt, zijn er dingen die je anders zou aanpakken?
‘Ik ben wel tevreden met hoe mijn traject gaat. Of ik fouten heb gemaakt? Natuurlijk. Maar ik heb ze nooit als falen gezien, maar als leermomenten. Alles gebeurt met een reden, dus als ik het anders had gedaan, dan zou ik niet op het punt zijn waar ik nu ben.’

Heb je toekomstplannen die je met ons kunt delen?
‘Ik doe dit jaar een experiment met marketing buiten de social media om. Ik stap uit mijn comfort zone. Denk aan billboards, snail mail, et cetera. Het wordt een leuk jaar!’

Laten we net doen alsof het voor vrouwen net zo normaal is om op te scheppen als voor mannen. Waar ben je het meest trots op? Of wat is het coolste dat is gebeurd?
‘Ik heb het geluk dat ik niet te maken heb met de mannen-tegen-vrouwen stereotypes. Mijn vader heeft me geleerd dat ik alles kan worden, doen en zeggen en de mannen om mij heen denken daar hetzelfde over. En ik denk dat het een groot voordeel is dat ik nooit in de zakenwereld heb gezeten. Maar echt, het is bizar dat ik dit leven leidt. Ik herinner me nog dat ik het uitriep omdat ik dacht dat ik het gemaakt had omdat ik in mijn eerste jaar met Kendra Scott kon werken. Ik droomde toen niet eens van het schrijven van een boek. En ik wist ook niet dat op een dag mijn kunst op een auto zou staan. Dus ik ben overal trots op. Alle verbindingen die ik heb gemaakt, vriendschappen die ik heb gecreëerd, allemaal door het merk dat ik gecreëerd heb.’

Moeten we nog iets anders van je weten, naast dat je een fantastische kunstenaar bent?
‘Mensen denk dat ik heel cool ben. Maar dat ben ik niet. Naast wat mensen op social media zien, heb ik een behoorlijk saai leven. Als ik de kans krijg, lig/werk ik in bed. Ik draag steeds dezelfde outfits. Ik doe haast nooit de was en ik kook nooit.’

Nog laatste woorden?
‘Omring jezelf met een goede groep mensen die je kunnen steunen. Netwerk niet alleen, maak vrienden!’


‘Don’t network, make friends’

Alli Koch is a self taught visual artist from Dallas, Texas, USA. She paints murals, customizes jackets and teaches classes. And above all that (and more!), she published not one, but two books that help you draw the florals you did not know you had in you. If you have been living under a rock (or you are just not really into lettering and floral design) and have no idea who I am talking about, go check her out: @allikdesign | http://www.allikdesign.com. After you finish reading this interview of course.

Did you always plan on becoming an artist or is this something that happened while you were busy trying to get a ‘real’ job?
‘Yep. I always grew up thinking art was just a hobby and artists trying to make a living were “starving”. It has come a long way and those stereotypes are definitely not true.’


You are a self taught artist. Have you ever felt insecure about your art? If so, how have you overcome your self-doubts?
‘I feel insecure all the time. It’s human nature to have doubt. I have a great support team of friends and mentors around me to help me overcome those and they encourage me all the time.’

You started out lettering wedding related items. How had your art developed from doing that to the bold black and white florals we have come to know you for?
‘It was a slow transition. The more I created for others, the more I was drawn to my own style and figured out what I really liked. I started creating things for myself, shared about it and then got the gratification that others out there liked what I love.’

Often people turn to other artists on Instagram or Pinterest for inspiration. What else inspires you to create? And how do you make sure you make art that is true to you and not a copy of what you see other people create?
‘The people around me building their own brands and creative businesses inspire me. Seeing them work hard keeps my hustle alive. For a long time, while I was finding my own brand and style, I unfollowed a ton of accounts that I felt too drawn to. It’s a hole that is too easy to go down in.’

Artists don’t always get offered a fair price for their art. Have you experienced this as well? How do you deal with this? And as a young, female entrepreneur, do people you do business with (clients, publishers) always take you seriously?
‘Pricing is hard. For the longest time it was my worst enemy. I did not value myself at all… but it was simply because I didn’t know. The more I talked to others and was open about pricing I came to realize what was the right “worth”. Communication is key. I have been very fortunate to not have a lot of issues when it comes to people I have worked with. But if needed, breaking your price down into all what is going into a custom piece of art can help. It really is just simply people not knowing and educating others and themselves.’

Looking back, would you do things differently or would your journey be the same?
‘I am pretty happy with how my journey is going. Did I make mistakes… of course, yes. But I never saw them as loses, but as learning experiences. Everything happens for a reason, so if I would have done it differently, I wouldn’t be where I am today.’

Do you have any plans for the future that you can share with us?
‘This year I am doing an experiment of marketing outside of social media. Pushing myself out of my comfort zone. So think billboards, snail mail, et cetera. It will be a fun year!’

Let’s pretend it is just as okay for women to brag as it is for men. What are you most proud of or what is the coolest thing that has happened? No shame.
‘I am very fortunate to not have to deal with men versus women stereotypes. My dad raised me to believe I could be, do and say anything and the men I surrounded myself with believed the same. And I guess it is a big plus to have never been in the corporate world. But really, it’s crazy how this is the life I am living.’

‘I remember screaming thinking I had “made it” because I got to work with Kendra Scott my first year in business. My dreams back then weren’t even to write a book or one day know I would have my art all over a car. So I am proud of all of it. All of the connections I have made, forever friends I have created, all from this brand I created.’

Besides being an fab artist, is there anything else we really should know about you?
‘People think I’m too cool. And y’all, I am really not. Outside of what people see on social media I have a pretty boring life. I’ll lay/work in bed any chance I get. I wear the same outfits on repeat. I rarely do my laundry and never cook.’

Any last words?
‘Surround yourself with a good support group. Don’t just network, make friends!’

Credits:
Art work: Alli K Design
Head shots: A sea of Love
Photo mural ‘Be the Change’: Jenna Vanzant
Other pictures: provided by Alli K Design